5 เทคนิค SEO เขียนบทความอย่างไร

5 เทคนิค SEO เขียนบทความอย่างไรให้ติดอันดับค้นหา Search Engine

เชื่อหรือไม่ว่าเพียงแค่การเขียนบทความ SEO ภายในเว็บไซต์ สามารถที่จะทำให้ติดอันดับการค้นหาของ search engine ได้ เพียงแต่อาศัย เทคนิคดังต่อไปนี้

รูปแบบของโครงสร้างบทความ

รูปแบบของโครงสร้างบทความจะต้องเรียงลำดับเนื้อหาอย่างชัดเจน มีการตั้งชื่อของหัวข้อหลักและหัวข้อรอง ด้วย heading tag เช่น H1, H2, H3 เพื่อเป็นการเน้นความสำคัญแต่ละส่วนของบทความ

การเลือก Keyword

การเลือก keyword ควรเลือกให้เหมาะสมกับบทความที่จะเขียน โดยเน้นคุณภาพของบทความมากกว่าที่จะใส่ keyword เข้าไปจำนวนมาก เพราะ Ai ของ Google มีการปรับปรุงให้มีความฉลาดมากยิ่งขึ้น สามารถที่จะตรวจสอบได้ว่า keyword ที่เราใส่เข้าไปนั้นสอดคล้องกับบทความที่เขียนและเว็บไซต์ของเราหรือไม่ และ keyword ที่นำมาใช้งานจะต้องมีปริมาณในการค้นหาด้วย สำหรับปริมาณ keyword ที่ควรเลือกนำมาใช้งานนั้น พิจารณาจากจำนวนคนที่ใช้ keyword นั้นในการค้นหาผ่าน Google แล้วระบบมีการจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลเอาไว้ โดยคนเขียนบทความสามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้ผ่านทาง Google Trends และ Google Keyword Planner

เขียนบทความ

หลังจากวางโครงเรื่องและมี keyword ในการตั้งหัวข้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อไปก็เป็นในส่วนของการเขียนบทความ SEO โดยการเขียนบทความจะต้องเขียนไปตามอารมณ์เน้นการไหลลื่นและเป็นไปตามธรรมชาติมากที่สุด ไม่ต้องกลัวว่าจะเขียนผิดหรือใช้ภาษาไม่ถูกต้อง ซึ่งจะต้องเขียนตามที่มีการวางโครงสร้างเอาไว้ สำหรับบทความควรเขียนไม่ต่ำกว่า 500 คำขึ้นไป ซึ่งถ้าให้ดีควรจะมีค่าเฉลี่ยที่ 1000 คำ ในระหว่างที่เขียนบทความควรสอดแทรก keyword ไปตามส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นย่อหน้า หัวข้อหลัก หัวข้อรอง ให้กระจายทั่วทั้งเนื้อหา โดยจะต้องไม่มากจนเกินไป แต่ถ้าต้องการให้ Ai ของ Google สามารถตรวจจับและประเมินผลได้ดีควรเลือกใช้ LSI KEY มาเป็นตัวช่วยเพื่อที่ BOT ของ Google จะได้ไม่ตีความว่าเป็นการสแปม keyword

ภาพประกอบ

บทความที่ดีควรมีรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา เพราะจากการสำรวจพบว่าคนที่เข้ามาอ่านบทความส่วนใหญ่จะเห็นรูปภาพก่อนเสมอและเลือกอ่านบทความที่มีรูปภาพ ซึ่งรูปภาพที่นำมาควรเป็นรูปภาพที่ไม่ติดลิขสิทธิ์หรือเป็นรูปถ่ายของคุณเอง พร้อมกับการอธิบายรูปภาพและอาจแทรก keyword เข้าไปในการตั้งค่า alternate text หรือ ALT ของรูปภาพเป็นอีกทางเลือกหนึ่งก็ได้

ลิงก์ภายในและลิงก์ภายนอก

สำหรับบทความที่นำมาลงภายในเว็บไซต์นั้นการเชื่อมต่อลิงก์ภายในจะต้องมีการเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้มีความสอดคล้องและลื่นไหลเพื่อที่ Google จะได้มองเห็นทราฟิกที่เกิดขึ้นภายใน พยายามอย่าให้ลิงก์เสียหรือคลิกแล้วไม่เจอหน้าเพจที่ต้องการ เพราะหากเป็นเช่นนั้นคะแนนการจัดอันดับก็จะลดลงด้วย ส่วนลิงก์ภายนอกควรเป็นลิงก์ที่มีการเชื่อมต่อมายังเว็บ เพื่อที่จะได้มั่นใจว่าเว็บมีคุณภาพและใช้เป็นแหล่งอ้างอิงที่มีความน่าเชื่อได้นั่นเอง

สำหรับใครที่กำลังเขียนบทความ SEO เพื่อยกระดับให้เว็บไซต์ของตนเองติดอันดับการค้นหาของ Google อย่าลืมนำเทคนิคทั้ง 5 ข้อนี้เป็นแนวทางทางในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้สามารถติดอันดับการค้นหาได้ และที่สำคัญควรอัปเดตบทความอยู่เสมอ เพื่อที่ Google จะได้มองเห็นว่าเว็บไซต์มีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานั่นเอง