คลังเก็บป้ายกำกับ: KPI

การกำหนด KPI บนบทบาทนักการตลาดเว็บไซต์

KPI คือการกำหนดเป้าหมายในการทำ SEO เพราะนอกจากจะช่วยให้อันดับการค้นหาดีขึ้นแล้ว ยังควรช่วยให้มีผู้ชมเข้ามาคลิกไปยังเว็บไซต์ด้วย ดังนั้นการทำ SEO จึงส่งผลทั้งต่อเว็บไซต์ของธุรกิจ และความสำเร็จอื่น ๆ ของธุรกิจ ดังนี้

 • Brand Awareness SEO จะช่วยให้เว็บไซต์ บ้านผลบอล หรือแบรนด์เป็นที่รู้จักมากขึ้น ช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อสินค้าหรือบริการ และสร้างมูลค่าให้กับแบรนด์
 • Website Traffic หรือการเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายสินค้า และการทำตลาดออนไลน์ที่ยั่งยืน
 • Visitor Targeting คือการที่ SEO สามารถช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้โดยตรง โดยดึงดูดกลุ่มเป้าหมายจากการสร้างคอนเทนต์ หรือสินค้าที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ด้วยการใช้ Keyword ในคอนเทนต์
 • Conversion Rate เป็น KPI สำคัญของทุกธุรกิจ ทั้งยอดการขายสินค้า ยอดการกรอกแบบฟอร์ม หรือยอดการสมัครตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้
 • Authority การสร้างความน่าเชื่อถือในสินค้าและบริการ หากแบรนด์มีความน่าเชื่อถือจากการทำ SEO ที่ดี ก็จะส่งผลให้ลูกค้าเลือกใช้สินค้าและบริการได้มากขึ้น
 • Business Growth เป็นการส่งเสริมให้แบรนด์เกิดการเติบโต เป็นที่รู้จัก หรือยอดขายเพิ่มขึ้น ทำให้ธุรกิจเติบโตมากขึ้น

การวัดผล KPI ของ SEO จากภาพรวมของผู้เข้าชมเว็บไซต์ ควรมีรายละเอียดต่อไปนี้

 1. จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ (Number of Visitors) เพื่อตรวจสอบความนิยมของเว็บไซต์นั้น ๆ แสดงถึงประสิทธิภาพในการทำ SEO จากยอดการเข้าชมที่สูงขึ้น
 2. อัตราของผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งรายใหม่และเก่า (Ratio of New and Returning Visitors) โดยใช้ Cookies ในการนับจำนวนผู้เข้าชม และพิจารณาว่าผู้เข้าชมคนไหนบ้างที่เป็นผู้เข้าชมใหม่ และคนไหนที่เคยเข้ามายังเว็บไซต์แล้ว การที่เว็บไซต์มีผู้กลับเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ซ้ำ (Returning Visitors) มาก แสดงว่าเว็บไซต์นั้นตอบโจทย์ความต้องการของผู้อ่านได้ดี แต่หากมีผู้เข้าชมรายใหม่ (New Visitors) มาก แสดงถึงความสำเร็จในการทำ SEO ของเว็บไซต์นั้น ช่วยให้เกิด Awareness ในกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ และแสดงถึงผลการค้นหาเว็บไซต์ที่ดีบน Search Engine ด้วย
 3. ระยะเวลาการเข้าชมเว็บไซต์ (Session Duration) การมีช่วงเวลาอยู่บนเว็บไซต์ยิ่งนาน ยิ่งแสดงว่าเว็บไซต์นั้นมี SEO ที่ดีสามารถดึงดูดผู้เข้าชม และสร้างปฏิสัมพันธ์ต่อผู้ชมและเว็บไซต์นั้นได้ หากระยะเวลาการเข้าชมสั้น แสดงว่าควรนำคอนเทนต์มาตรวจสอบว่าตรงกับกลุ่มเป้าหมายเพียงพอแล้วหรือไม่ เพื่อการพัฒนา SEO ที่ดีต่อไป
 4. จำนวนผู้ใช้งานจากการค้นหาบน Google โดยไม่เสียค่าโฆษณา (Number of Users from Organic SERPs) หากการค้นหาทั่วไปบน Search Engine แบบไม่เสียเงิน หรือที่เรียกกันว่า Organic Search มีเป็นจำนวนมาก แสดงว่าการทำ SEO นั้นให้ผลดี ผู้คนให้ความสนใจโดยที่ไม่ต้องยิงโฆษณา
 5. ค่าเฉลี่ยระยะเวลาในการโหลดหน้าเว็บไซต์ (Average Speed) ยิ่งใช้ระยะเวลาในการโหลดหน้าเว็บนาน ก็ยิ่งแสดงถึงผลเสียของผู้ใช้งานและ Search Engine เพราะเสี่ยงที่จะเสียลูกค้าที่ไม่ชอบรอได้ง่าย ควรแก้ไขให้ระยะเวลาการโหลดหน้าเว็บน้อยที่สุด เพื่อให้การทำ SEO ได้ผลที่ดีมากขึ้น

การทำ SEO เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เป็นเรื่องสำคัญ วันนี้คนทำธุรกิจไม่ว่าจะรายเล็กหรือรายใหญ่จึงต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้รอบด้าน อย่างงการกำหนด KPI คือการกำหนดเป้าหมายในการทำ SEO เพื่อวัดผลว่าที่ทำ SEO ไปนั้นไปผลลัพธ์อย่างไร จากนั้นนำไปต่อยอดในการพัฒนาคิดแผนกระตุ้นเพื่อให้ธุรกิจเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากยิ่งขึ้น